Відділення радіонуклідної діагностики є структурним підрозділом ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України».

Керівник відділення

Макеєв Сергій Сергійович – доктор медичних наук, лікар-радіолог вищої категорії із стажем роботи у радіонуклідній діагностиці понад 35 років, сертифікований спеціаліст із ядерної медицини, старший науковий спіробітник, доцент кафедри радіології НМАПО ім. П.Л.Шупика, автор понад 200 наукових публікацій, 4 монографій та 10 патентів, 2003-2005р. президент Українського товариства фахівців із ядерної медицини, дійсний член асоціацій радіологів (АРУ) та фахівців із ядерної медицини (УТФЯМ) України, член спеціалізованих вчених рад Національного інституту раку МОЗ України та НМАПО ім. П. Л. Шупика МОЗ України з променевої діагностики та променевої терапії.

Лікарі відділення

Коваль Станіслав Сергійович – кандидат медичних наук, лікар-радіолог першої категорії із стажем роботи у променевій та радіонуклідній діагностиці понад 9 років, сертифікований спеціаліст із ядерної медицини та променевої діагностики, викладач кафедри радіології НМАПО ім. П.Л.Шупика, автор понад 30 наукових публікацій (статті у вітчизняних та міжнародних медичних виданнях, майстер-класи, лекції, практичні рекомендації) та 3 патентів, член асоціацій радіологів (АРУ) та фахівців із ядерної медицини (УТФЯМ) України.

Новікова Тетяна Григорівна – лікар-радіолог вищої категорії із стажем роботи у радіонуклідній діагностиці понад 17 років, сертифікований спеціаліст із ядерної медицини, автор понад 27 наукових публікацій (статті у вітчизняних та міжнародних медичних виданнях), 1 монографії та 3 патентів, член асоціацій радіологів (АРУ) та фахівців із ядерної медицини (УТФЯМ) України.

Вашуленко Тамара Миколаївна — лікар-радіолог вищої категорії із стажем роботи у радіонуклідній діагностиці понад 36 років, сертифікований спеціаліст із ядерної медицини, організатор напрямку In Vitro досліджень у відділенні радіонуклідної діагностики Інституту нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України. За сумлінну роботу відзначена численими подяками та преміями.

Відділення оснащене двохдетекторною гамма-камерою «E. Cam» (Siemens) – США.

На гамма-камері може проводитись весь спектр сцинтіграфічних досліджень (планарні: статичні, динамічні та тривимірні томографічні дослідження).

У відділенні проводиться широкий спектр радіонуклідних досліджень. В якості радіоактивної мітки застосовується 99mTc-пертехнетат.

Повний перелік досліджень та послуг відділення