ВІДДІЛЕННЯ РАДІОНУКЛІДНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Радіонукліні дослідження (in vivo):

 • Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія (ОФЕКТ) головного мозку з туморотропним радіофармацевтичним препаратом (РФП) (99мТс-перетехнетат)
 • Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія (ОФЕКТ) головного мозку з туморотропним радіофармацевтичним препаратом (РФП) (99мТс-МІБІ)
 • Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія (ОФЕКТ) головного мозку з туморотропним радіофармацевтичним препаратом (РФП) (99мТс(V)-ДМСА)
 • Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія (ОФЕКТ) головного мозку перфузійна з 99мТс-ГМПАО
 • Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія (ОФЕКТ) головного мозку перфузійна з 99мТс-ЕЦД
 • Остеосцинтіграфія з 99мТс-MDP
 • Остеосцинтіграфія з ОФЕКТ скелета (РФП — 99мТс-MDP або 99мТс-пірофосфат)
 • Остеосцинтіграфія з ОФЕКТ скелета (РФП — 99мТс-MDP)
 • Трифазна остеосцинтіграфія скелета з 99мТс-MDP
 • Сцинтіграфія всього тіла з 99мТс-тектротидом
 • Сцинтіграфія всього тіла з 99мТс(V)-ДМСА
 • Сцинтіграфія всього тіла з ОФЕКТ з 99мТс-тектротидом
 • Сцинтіграфія всього тіла з ОФЕКТ з 99мТс(V)-ДМСА
 • Тиреосцинтіграфія з 99мТс-перетехнетатом
 • Тиреосцинтіграфія з 99мТс-МІБІ
 • Паратиреосцинтіграфія з 99мТс-МІБІ
 • Паратиреосцинтіграфія з 99мТс-перетехнетатом та 99мТс-МІБІ
 • Динамічна реносцинтіграфія з 99мТс-ДТПА
 • Динамічна реносцинтіграфія з 99мТс-MDP
 • Динамічна гепатосцинтіграфія з 99мТс-MBrIDA
 • Статична гепатосцинтіграфія з радіоактивним колоїдом
 • Маммосцинтіграфія з 99мТс-МІБІ
 • Маммосцинтіграфія з 99мТс(V)-ДМСА
 • Перфузійна сцинтіграфія легень з 99мТс-МАА
 • Лімфосцинтіграфія з радіоколоїдом
 • Рівноважна радіонуклідна вентрикулографія з 99мТс-MDP
 • Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія (ОФЕКТ) міокарду з 99мТс-МІБІ
 • Сцинтіграфія слинних залоз з 99мТс-пертехнетатом

Радіонукліні дослідження (in vitro, одна проба):

 • Визначення концентрації пролактину в сироватці крові
 • Визначення концентрації тиреотропного гормону (ТТГ) в сироватці крові
 • Визначення концентрації соматотропного гормону (СТГ) в сироватці крові
 • Визначення вільного тироксину (FT4) у сироватці крові
 • Визначення кортизолу у сироватці крові
 • Визначення загального трийодтироніну (ТТ3) у сироватці крові
 • Визначення антитіл до тиреопероксидази (АТПО) у сироватці крові
 • Визначення тотального тироксину (ТТ4) у сироватці крові
 • Визначення ангіотензину у сироватці крові
 • Визначення концентрації С-пептиду в сироватці крові
 • Визначення концентрації інсуліну в сироватці крові
 • Визначення концентрації естрадіолу у сироватці крові
 • Визначення концентрації фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) в сироватці крові
 • Визначення концентрації прогестерону у сироватці крові
 • Визначення концентрації загального простатспецифічного антигену (зПСА) в сироватці крові
 • Визначення концентрації вільного простатспецифічного антигену (вПСА) в сироватці крові
 • Визначення концентрації тестостерону у сироватці крові
 • Визначення концентрації адренокортикотропного гормону (АКТГ) в сироватці крові
 • Визначення концентрації паратгормону (ПТГ) в сироватці крові
 • Визначення концентрації тиреоглобуліну (ТГ) в сироватці крові

Додаткові послуги (процедури)

 • Внутрішньовенне введення радіофармацевтичного препарату (РФП)
 • Забір крові одноразовою системою
 • Втановлення периферичного інтравенозного катетера
 • Запис дослідження на електронний носій інформації (СD)
 • Видача дублікату заключення з архіву
 • Формування ретроспективних інтегрованих діагностичних зображень (ОФЕКТ/МРТ, ОФЕКТ/КТ) та видача знімку/запис на електронний носій інформації (CD)
 • Аналіз радіологічних діагностичних зображень (плівки, СD/DVD) лікарем-радіологом з видачею письмового заключення